Programmidest kokkuvõtvalt

Aastast 2017 on Logopeediakliinikus rakendatud varajase märkamise ja sekkumise programme. Imikute ja väikelastega peredele on loodud tegevuste kogum, mis toetab suhtlemisoskuste ja kõne arengut. Innovaatilised videotagasisidestus Hanen meetoodikaga programmid autismispektri või sotsiaalse kommunikatsioonihäirega ning kõnearengu hilistumisega väikelaste vanematele ja lastele. Programmid on suunatud varajasele märkamisele (0-6 aastani) ja sekkumisele. Tegemist on imikutele ja väikelastele ning nende peredele välja arendatud teenuste kogumiga.

Kuigi ekspressiivse kõne oskused paranevad nii vanemate kui logopeedi poolsel sekkumisel, toovad uuringud välja, et suuremaid edusamme teevad need lapsed, kelle puhul suunatud sekkumist teostasid vanemad. Vanematepoolne sekkumine on eriti tõhus, kui nad läbivad eelnevalt koolituse, mis sisaldab struktureeritud loenguid ja töötubasid, strateegiate tutvustamist, rollimänge, juhendamist ja tagasisidestamist. Logopeediakliinikus toimub regulaarselt innovatiivne vanemlusprogramm autismispektri või sotsiaalse kommunikatsioonihäirega väikelaste vanematele kahes grupis. 
Vanemlusprogrammi jooksul õpib pere, kuidas kaasata last vastastikusesse suhtlemisse, kasutama igapäevaseid tegevusi keele õpetamiseks, kohandama oma kõnet ja tegevusi nii, et laps saaks aru, õpiks uusi sõnu, mõisteid ning mänge. Programmis kombineeritakse logopeedi konsultatsioon ja innovaatilisi videotagasisidestus analüüse videotreeninguga, et saavutada parim õpitulemus perele.

Grupid:

 • MTW Programm ehk Sotsiaalne areng - Grupp suhtlemisraskustega ja autismispektriga väikelastele. Gruppe juhib logopeedSee e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Gruppide moodustamine toimub regulaarselt kaks korda aatas ning programm jaguneb kaheks osaks (1. ja 2. osa) Kava! 
 • ITTT Programm ehk Kõne arengu toetamine - kõne arengu toetamise grupp. Gruppe juhib logopeed See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Gruppide moodustamine toimub regulaarselt kaks korda aatas ning programm jaguneb kaheks osaks (1. ja 2. osa) Kava!  

HIND: 500 €*/ / üks etapp
* Eesti Haigekassa teraapiafondi saatekirjaga on omaosaluse hind: 340 €/ üks etapp

//

Kõne arengu toetamise programm ITTT “It Takes Two to Talk” on mõeldud peredele, kus kasvab kõne arengu hilistumisega laps.

mtw3 1200 200

1. OSA

 Esimene osa koosneb kolmest individuaalsest konsultatsioon-videotreeningu kohtumisest ning neljast interaktiivsest väikegrupi loengust. 

KohtumisedTeemaAeg (t)

1. Individuaalne konsultatsioon-hindamine
- Perevisiit nr. 1

Lapse suhtlemiseoskuse taseme hindamine. Videosalvestus vanema ja lapse omavahelisest interaktsioonist. Baasvideo loomine. 

1

2. Interaktiivne loeng väikegrupis*
- Grupikohtumine nr. 1

Luba lapsel juhtida: kuidas ja miks Su laps suhtleb.
Strateegiad: silmast silma, Vaatle-Oota-Kuula.
3
3. Interaktiivne loeng väikegrupis*
- Grupikohtumine nr. 2
Järgi lapse algatusi: kuidas reageerida lapse algatustele – liitu, imiteeri, tõlgenda, kommenteeri. 3
4. Individuaalne konsultatsioon-videotreening
- Perevisiit nr. 2

Videotagasiside abil koos vanemaga strateegiate rakendamise analüüs ja individuaalsete eesmärkide täpsustamine.

2

5. Interaktiivne loeng väikegrupis*
- Grupikohtumine nr. 3

Võta vooru, et suhtlust ülal hoida: võtted vooruvahetuse tekkeks ja ülal hoidmiseks igapäevategevuste raames. 3

6. Interaktiivne loeng väikegrupis*
- Grupikohtumine nr. 4

Lisa suhtlemisel keelelisi vahendeid, et aidata aidata lapsel mõista uusi sõnu ning ennast uutel viisidel väljendada. 3

7. Individuaalne konsultatsioon-videotreening
- Perevisiit nr. 3

Videotagasiside abil koos vanemaga strateegiate rakendamise analüüs ja individuaalsete eesmärkide täpsustamine.
Kokkuvõte programmi käigus õpitust, edasiste suhtluseesmärkide püstitamine.
2

* laps ei osale

mtw2 1200 600

2. OSA (edasijõudnud)

 Teine osa koosneb kolmest individuaalsest konsultatsioon-videotreeningu kohtumisest ning neljast interaktiivsest väikegrupi loengust. 

KohtumisedTeemaAeg (t)

1. Individuaalne konsultatsioon-hindamine
- Perevisiit nr. 1

Lapse suhtlemiseoskuse taseme hindamine. Videosalvestus vanema ja lapse omavahelisest interaktsioonist.

1

2. Interaktiivne loeng väikegrupis*
- Grupikohtumine nr. 1

Lisa keelelisi vahendeid nii, et aidata lapsel mõista teda ümbritsevat maailma. Suhtlemiseesmärkide püstitamise õppimine. 3
3. Interaktiivne loeng väikegrupis*
- Grupikohtumine nr. 2
Mängime! - mängulise tegevuse käigus ITTT strateegiate rakendamine. Suhtlemiseesmärkide täitmine mänguliste tegevuste raames. 3
4. Individuaalne konsultatsioon-videotreening
- Perevisiit nr. 2

Videotagasiside abil koos vanemaga strateegiate rakendamise analüüs ja individuaalsete eesmärkide täpsustamine.

2

5. Interaktiivne loeng väikegrupis*
- Grupikohtumine nr. 3

Vaatame raamatuid - Raamatute vaatamisel ITTT strateegiate rakendamine. Raamatute valik lähtuvalt lapse suhtlemisoskuste tasemest. 3

6. Interaktiivne loeng väikegrupis*
- Grupikohtumine nr. 4

Liigume edasi koos muusikaga - Laulude ja riimide väärtus interaktsiooni toetamise ja keeleliste vahendite õppimise osas. Muusikalise rutiinse tegevuse kavandamine lähtuvalt lapse huvidest ja suhtlemisoskuste tasemest. 3

7. Individuaalne konsultatsioon-videotreening
- Perevisiit nr. 3

Videotagasiside abil koos vanemaga strateegiate rakendamise analüüs ja individuaalsete eesmärkide täpsustamine. Kokkuvõte programmi käigus õpitust, edasiste suhtlemiseesmärkide püstitamine. 2

* laps ei osale

MTW1200 200

 
ITTT programmi tutvustus

Kõne arengu toetamise programm “It Takes Two to Talk” on mõeldud peredele, kus kasvab kõne arengu hilistumisega laps.

See on välja töötatud Kanadas Hanen keskuse (The Hanen Centre) logopeedide poolt ning programmi viib läbi Hanen keskuse poolt sertifitseeritud logopeed. Lapse kõne areng vajab toetamist, kui

 • esimesel eluaastal on lalin vaene, laps ei reageeri oma nimele, ei naerata vastuseks;
 • 24-kuuselt ei ühenda sõnu omavahel fraasiks;
 • 3-aastaselt on kõne võõrale mõistetamatu.

Miks on oluline vanemate koolitamine? Just vanemad veedavad oma lapsega kõige rohkem aega koos ja on oma lapse peamised suhtluspartnerid – kui vanemad on teadlikud erinevatest kõne arengut toetavatest strateegiatest, siis see annab võimaluse eneseväljenduse arengut toetada just lapsele sobival ajal ja terve päeva vältel.


Nii individuaalsetel kui grupikohtumistel keskendutakse praktilistele võtetele ja strateegiatele, mille abil saaksid vanemad oma lapse kommunikatsiooni ja interaktsiooni toetada just lapse loomulikus keskkonnas igapäevaste, tuttavate ja korduvate tegevuste käigus (riietumine, magamamineku rutiinid, raamatu vaatamine jm).

Vanemad õpivad, kuidas:

 • identifitseerida oma lapse suhtlemisoskuste taset ja suhtlemise stiili, mis omakorda aitavad seada igale lapsele individuaalseid suhtluseesmärke.
 • välja selgitada, mis motiveerib last suhtlema, et vastavalt sellele teadmisele luua lapsele võimalusi suhtluse algatamiseks.
 • kohandada igapäevaseid tegevusi viisil, mis võimaldaks järgida lapse algatusi suhtlemisel, toetaks last vooru võtmisel ning toetaks lapse aktiivset osalust tegevuses.
 • oma last suhtlemisel julgustada ja toetada.
 • lisada suhtlemisel lapse suhtlustasemele vastavaid keelelisi strateegiaid, et toetada lapse kõne mõistmise ja eneseväljenduse arengut.

Ülevaade inglise keeles: SIIT 


Programmi 1. osa ja 2. osa koosneb seitsmest kohtumisest:

 • 1 programmieelne konsultatsioon ja videosalvestus vanema ja lapse omavahelisest interaktsioonist/suhtlemisest (hindamaks lapse suhtlemisoskuste taste ning lapse ja pere sobivust programmi, täita ära vajalik dokumentatsioon)
 • 4 praktilise suunitlusega grupikohtumist/loengut (kohtumise kestvus 3 akadeemilist tundi, osalevad ainult vanemad). Grupp koosneb viiest/kuuest perekonnast, kus kasvab kõne arengu hilistumisega laps.
 • 2 individuaalset konsultatsiooni filmimise ja tagasisidega igale perele (konsultatsiooni kestvus 2 akadeemilist tundi, osalevad vanemad ja laps). 

Toimumisaeg: 
 • Programmieelne konsultatsioon toimub kokkuleppeiliselt.
 • Individuaalsed ja grupikohtumised kohtumised toimuvad september–mai 1 kord nädalas (hetkeseisuga kolmapäeviti). Grupikohtumised algavad kell 17.00 ning vahepealsed individuaalsed kohtumised toimuvad päeva jooksul (kellaajad lepime kokku kohtumiste lähenedes).

 

Karin Leetsar800

Karin Leetsar

Kliiniline logopeed

Karin Leetsar on Hanen Keskuse poolt programmi It Takes Two To Talk®  läbiviija sertifikaadiga alates 2017. 
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Programm MTW (More Than Words) on suunatud sotsiaalse suhtlemise raskustega väikelastele ja autismispektriga kuni 6-a lastele ja nende lähedastele.

mtw3 1200 200


1. OSA

Esimene osa koosneb kolmest individuaalsest konsultatsioon-videotreeningu kohtumisest ning neljast interaktiivsest väikegrupi loengust. 

KohtumisedTeemaAeg (t)

1. Individuaalne konsultatsioon-hindamine
(Perevisiit nr. 1)

Baasvideo loomine. Videosalvestus vanemast ja lapsest erinevates tegevustes, mille käigus lapse suhtlemisaktiivsus on kõrgeim:
1. kontaktimäng  ilma  mänguasjadeta (nt., Kuku?, Patsu-patsu kooki!,  kõditamine, müramine, jne.); 2. maiustus/toidupala – soovi väljendamine; 3. raamatu vaatamine; 4. mänguasjad ja tegevused koos

1

2. Interaktiivne loeng väikegrupis*
(Kohtumine grupis nr. 1)

Kuidas arvestada lapse huvidega?
Kuidas interpreteerida lapse sõnumeid?
3
3. Interaktiivne loeng väikegrupis*
(Kohtumine grupis nr. 2)
Kuidas aidata oma lapsel õppida imiteerima
Hindamine: sensoorsed eelistused
3
4. Individuaalne konsultatsioon-videotreening
(Perevisiit nr. 2)

Videosalvestus vanemast ja lapsest erinevates tegevustes. Video analüüs ja konsultatsioon

2

5. Interaktiivne loeng väikegrupis*
(Kohtumine grupis nr. 3)

K.A.V.A kontaktmängud. Eesmärgid kontaktimängudes 3

6. Interaktiivne loeng väikegrupis*
(Kohtumine grupis nr. 4)

Eesmärgid rutiinides. Kuidas aidata oma lapsel igapäevastes rutiinides õppida 3

7. Individuaalne konsultatsioon-videotreening
(Perevisiit nr. 3)

Videosalvestus vanemast ja lapsest erinevates tegevustes. Video analüüs ja konsultatsioon. Kokkuvõte. 2

* laps ei osale

mtw2 1200 600

2. OSA (edasijõudnud)

Teine osa koosneb kolmest individuaalsest konsultatsioon-videotreeningu kohtumisest ning neljast interaktiivsest väikegrupi loengust. 

KohtumisedTeemaAeg (t)

1. Individuaalne konsultatsioon-hindamine
(Perevisiit nr. 1)

Baasvideo loomine. Videosalvestus vanemast ja lapsest erinevates tegevustes, mille käigus lapse suhtlemisaktiivsus on kõrgeim.

1

2. Interaktiivne loeng väikegrupis*
(Kohtumine grupis nr. 1)

Mänguasjadega mängimise oskuse hindamine
Õpime mänguasjadega mängima
3
3. Interaktiivne loeng väikegrupis*
(Kohtumine grupis nr. 2)
Mäng eakaaslastega
Kuidas toetada oma last ja tema mängukaaslast?
3
4. Individuaalne konsultatsioon-videotreening
(Perevisiit nr. 2)

Videosalvestus vanemast ja lapsest erinevates tegevustes. Video analüüs ja konsultatsioon
Meenutame K.A.V.A kontaktimängus mänguasjaga. Õpime mänguasjadega mängima. Mängu laiendamine: kommunikatiivne või mängueesmärk. Filmi oma last mängimas teiste lastega/lapsega

2

5. Interaktiivne loeng väikegrupis*
(Kohtumine grupis nr. 3)

Eesmärgid raamatute lugemisel 3

6. Interaktiivne loeng väikegrupis*
(Kohtumine grupis nr. 4)

Teeme kokkuvõtte. Seame eesmärgid järgnevateks kuudeks 3

7. Individuaalne konsultatsioon-videotreening
(Perevisiit nr. 3)

Videosalvestus vanemast ja lapsest erinevates tegevustes. Video analüüs ja konsultatsioon. Kokkuvõte. More than Words strateegiate koos kasutamine
• õpetad oma lapsele uusi viise, kuidas mänguasjadega mängida;
• lisad mängule kommunikatiivseid eesmärke;
• arendad suhtlust raamatute kaudu.
2

* laps ei osale

MTW1200 200

 

MTW programmi tutvustus

Rahvusvaheline "More Than Words" (MTW) programm on mõeldud peredele, kus kasvab eriline laps. Programmi unikaalsus seisneb selles, et igale lapsele ja perele püstitatakse individuaalsed eesmärgid - seda nii pere- kui grupikohtumistel. Selline personaalne lähenemine annab peredele vajaliku enesekindluse ja oskused toetada oma last. Programmi juht, logopeed Ly Laane nendib, et Eestis on järjest enam lapsi, kellel esineb tugevaid meeleolukõikumisi, kes käituvad rahutult, reageerivad kõnele puudulikult, kellel kõne puudub või on väga omapärane. Nende laste mänguoskused on vähesed, eakaaslastega suhtlemisel jäävad nad hätta. Sellises olukorras vajavad lapsevanemad paremaid teadmisi, et toetada oma lapsi esimeste sõnadeni jõudmisel ja sotsiaalse kontakti saavutamisel.

 

 

“Iga lapsevanema soov on, et laps teatud vanusesse jõudes lausuks oma esimesed sõnad ja naerataks meile, kui sellest rõõmu tunneme. Sageli ei piisa aga esimeste sõnadeni jõudmiseks vanema igakülgsest pingutusest lapsele uute sõnade tutvustamisel. Miks? Sest enne sõnade tulekut vajab laps tervet rida eeloskuseid (nt reageerimine vanema kõnele, tähelepanu püsimine ja selle jagamine, tegelemine erinevate mänguasjadega, lihtsate korralduste mõistmine, jne) - kui need puuduvad, jäävad ka sõnad tulemata. MTW pereprogrammis õpitakse koos, millised on need oskused, mis on Teie lapsel puudu esimeste sõnadeni ja sotsiaalse kontaktini jõudmisel ning millest alustada, et laps nendeni jõuaks” lisab  programmi juht, logopeed Ly Laane.jordan whitt

Programmi juht lisab, et metoodiline lähenemine annab tervikliku ning individuaalsetest vajadustest lähtuva õpikogemuse.

„Programmi käigus aitame vanemal paremini mõista oma last ja tema suhtlemisraskuste tagamaid. Teadlik vanem on enesekindel vanem. Väikeses grupis on vanemad üksteisele toeks ja abiks, jagades oma kogemusi ja ideid, kuidas keeruliste olukordadega toime tulla või väikestest sammudest rõõmu tunda“ lisab ta.

 Mida programmist õpid?

Programmi raames õpid Sa kasutama praktilisi ja tõhusaid strateegiaid, et toetada oma lapse kommunikatsiooni ja interaktsiooni igapäevastes tegevustes. Just igapäevases tuttavas ja korduvas argisuhtluses arenevad Sinu lapse kommunikatiivsed oskused.

 • Kuidas su laps hetkel suhtleb ning millised võiksid olla järgmised sammud?
 • Milline on sinu lapse õpistiil ning kuidas seda kõige paremini ära kasutada?
 • Mis motiveerib su last suhtlema?
 • Kuidas muuta igapäevased tegevused suhtlemisvõimalusteks?
 • Kuidas aidata lapsel talle öeldut mõista?
 • Kuidas arendada lapse mängusoskusi?
 • Kuidas aidata oma lapsel luua sõprussuhteid?

 
Miks on vanemad kaasatud programmi?

Vanemad on kõige olulisemad inimesed oma lapse elus ning samas ka tema parimad õpetajad. Üks suurimaid kinke, mida sa vanemana oma lapsele anda saad, on pakkuda talle abi suhtlemisel ja ümbritseva mõistmisel.

 

Kliiniline logopeed

Ly Laane

 

Alamkategooriaid

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Teenuse tüüptingimused: [SIIN] 
>> KÕNERAVI OÜ - Logopeediakliinik, Terviseameti tervishoiuteenuse litsentsid: L04114 ja  L06571
>> TIKRA OÜ - Logopeediakliinik, SKA rehabilitatsiooniteenuse litsents: SRT000238

Õppekorraldus

>>TERVISEHOID OÜ - Logopeediakliinik, Täiskasvanute koolitusasutus/ EHIS-e ID: 257222
Õppekorralduse alused: [SIIN]
Õppekava #1. Väikelaste toetamine: [SIIN]
Õppekava #2. Müo: [SIIN]
Vaata koolitused: [SIIN]
Kontakt: info@logopeed.ee

 

ANDMEKAITSE

Vastutav isiku nimi: Kristjan Krass
Email: kristjankrass @logopeed.ee
Andmekaitse poliitika [SIIN]