Karin Leetsar

HARIDUS JA PÄDEVUS
2015 Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava, haridusteaduste magister (logopeedia). 2011-2013 – Tartu Ülikool, eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe eeldusainete läbimine eripedagoogika bakalaureuseõppekavast. 2011 – Tallinna Ülikool, eripedagoogika bakalaureuseõppe õppekava, haridusteaduse bakalaureuse kraad; Kõrvaleriala: Loovusõpetus

Sertifitseerimine logopeedi tase 8 (2024) >>Tunnistus: 209633

ISEENDAST
Logopeedi töö on tõeliselt mitmekesine ja väljakutseid pakkuv – see hõlmab endas tööd nii laste, noorukite kui ka täiskasvanutega, kellel võib esineda väga erinevaid kommunikatsiooni või neelamisega seotud muresid. Seega tuleb alati kõigeks valmis olla. Teraapias on tähtsal kohal usaldusliku kontakti loomine ning abivajaja ja tema lähedaste kaasamine eesmärkide püstitamisel ja nende poole püüdlemisel.
Varasemalt töötanud lasteaias eri vanuses kõnepuuetega lastega. Alates 2015. aastast kuulun Logopeediakliiniku meeskonda.
Erialaselt paeluvad mind kõige enam igas vanuses inimestel esinevad kõne sujuvuse häired ning pisikeste varajane kõne arengu toetamine.

TÄIENDKOOLITUSED
2021 – loengusari: Interventions for Early Childhood & School-Age Stuttering
2021 – loengusari: Childhood Apraxia of Speech
2020 – ELÜ: Logopeedilt logopeedile – Kõne hilistusega laste vanemate nõustamine videoanalüüsi kaudu, laste häälehäired, söömishäired.
2019 – ELÜ: Alveolaarsete häälikute seade
2019 – Häälepäev. Funktsionaalsed häälehäired
2018 – Vokalisatsioonist häälikuteni
2018 – The Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention
2017 – IV Baltimaade logopeediakongress: düsfaagia
2017 – Häälepäev: Hääl ja ergonoomika
2017 – A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy
2017 – LAX VOX Therapy Technique Training Programme
2017 – Estill Voice Training Level One
2016 – Hanen Programs®: It Takes Two to Talk® – laste varajase kommunikatsiooni toetamise programm
2016 – Häälepäev: Hääl ja hingamine
2016 – ELÜ: laste sidusa kõne ja mõtlemise arendamine pildiseeriate abil
2016 – III Baltimaade logopeediakongress: kõneapraksia
2015 - 2016 – Palin PCI (Palin Parent-Child Interaction Therapy) - laste ja noorukite kogeluse teraapia
2015 – Väikelaste ja koolieelikute arengutaseme hindamine õpetuse planeerimise alusena (PEP-R test)
2015 – ELÜ: hääleteraapia spetsiifilised suunad
2014 – Standardiseeritud kõnetesti kasutamine 5-6-aastaste laste kõne uurimisel


ERIALAORGANISATSIOONI KUULUMINE
- Eesti Logopeedide Ühingu liige

TEOSED

 

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Teenuse tüüptingimused: [SIIN] 
>> KÕNERAVI OÜ - Logopeediakliinik, Terviseameti tervishoiuteenuse litsentsid: L04114 ja  L06571
>> TIKRA OÜ - Logopeediakliinik, SKA rehabilitatsiooniteenuse litsents: SRT000238

Õppekorraldus

>>TERVISEHOID OÜ - Logopeediakliinik, Täiskasvanute koolitusasutus/ EHIS-e ID: 257222
Õppekorralduse alused: [SIIN]
Õppekava #1. Väikelaste toetamine: [SIIN]
Õppekava #2. Müo: [SIIN]
Vaata koolitused: [SIIN]
Kontakt: info@logopeed.ee

 

ANDMEKAITSE

Vastutav isiku nimi: Kristjan Krass
Email: kristjankrass @logopeed.ee
Andmekaitse poliitika [SIIN]