Riin Naestema

HARIDUS JA PÄDEVUS

1997 Tartu Ülikool, magister eripedagoogikas. 2007 Tartu Ülikool, magister logopeedias

Re-serifitseerimine (2018): Logopeed, Tase 8  >> tunnistus 195201


ISEENDAST

Kõnelemisoskus, häälekasutus ning toidu närimine ja neelamine on enamasti iseenesestmõistetavad, mistõttu nende kasutamist/toimimist ei teadvustata enne, kui esineb probleeme. Suhtlemine on vajalik igale inimesele. Selle abil saab väljendada oma soove, tundeid, arvamust jne. Kui kõne puudub, on raskesti mõistetav või kõnest arusaamine on puudulik, on ühiskonnas hakkamasaamine suuremal või vähemal määral piiratud. Kui närimis- ja neelamisfunktsioonid on häiritud, on tervis ohustatud.
Logopeedi amet on ainulaadne, võimaldades töötada inimestega imikueast vanuriteni. Logopeedi poole pöördumise põhjused on väga erinevad, mistõttu töö ei saa muutuda rutiiniks ning pakub pidevalt võimalusi enesearenguks. Olen töötanud logopeedina alates 1997.aastast erinevate keeruliste kõneprobleemidega nii väikelaste, koolilaste, noorukite, täiskasvanute kui vanuritega meditsiini-, hariduse- ja rehabilitatsioonisüsteemis. 2004 aastast Kõneravi OÜ (Logopeediakliinik), juhatuse liige ja asutaja.

Lisaks põhitööle koolitan Tartu Ülikooli logopeedia üliõpilasi, esinen erialaste loengutega, koostan õppematerjale. Mulle on omistatud kõrgeim, kliiniline logopeed 8. tase. Minu erispetsiifika on häälehäirete ravi ning väikelaste kõnearengu toetamine.

Usun, et lisaks akadeemilistele teadmistele ning tõenduspõhiste teraapiavõtete kasutamisele igapäevatöös on oluline roll empaatial ja intuitsioonil. Mulle meeldivad keerulised väljakutsed ja rõõmustan patsientide usalduse eest. Tööaastate jooksul pole olnud last ega täiskasvanut, kellega ma kontakti pole saanud, loodan, et nii jätkub ka edaspidi!

TÄIENDKOOLITUSED

  • Palin PCI (Palin Parent-Child Interaction Therapy) 2015-2016 - laste ja noorukite kogeluse teraapia
  • CMT at the BIP (Balance in Phonation) Voice Training 2014-2015 - hääleteraapia meetod, kõnehääle taastamine ja ravi
  • AIV Therapy 2012 - laste hääleteraapia meetod,
  • LAXVOX VOICE Therapy Technique® 2009 - hääleteraapia meetod,
  • LSVT LOUD® Program 2008 - hääleteraapia meetod Prkinsonitõve jt neuroloogiliste haiguste ravis,

 

ÕPPEMATERJALID

2016  "Kommunikatsioonipuuded lastel ja täiskasvanutel: märkamine, hindamine ja teraapia." Padrik Marika; Hallap Merit; Raudik Signe; Naestema Riin; Raidla Ulvi; Brin Inga;Jahu Maret; Oselin Helena; Koplimäe Jaana; Nursi Aaro; Kaasik Birgit; Uriko Anne.  
2014 "Mängides rääkima.Eesti keele käänded"; Ly Laane ja Riin Naestema
2008  "Lasteaialapse kõnehääldusraskused, kõnetakistused ja alakõne"; Autorid:  Maret Jahu, Maigi Noveki, Eike Otto, Annika Suurkülaga ja Riin Naestema

ERIALAORGANISATSIOONI KUULUMINE

  • Eesti Logopeedide Ühingu liige
  • Korporatsioon Amicitia liige

Arveldus

SWEDBANK AS
Liivalaia 8, 15040, Tallinn 
EE612200221035784581
SWIFT/BIC: HABAEE2X 

Tüüptingimused

Tervishoiuteenuse litsents: L04114 ja  L06571
Rehabilitatsiooniteenuse litsents: SRT000238
Teenuse tüüptingimused: [SIIN]

Kliiniline logopeedia

>> (EST) SIIN
>> (RU) SIIN

ANDMEKAITSE

Vastutav isiku nimi: Kristjan Krass
Email: kristjankrass @logopeed.ee
Andmekaitse poliitika [SIIN]